A17:108(Rubrik:)
Raszbo häradh, sochn och Karby by.


(Karttext:)
Sonsta möther på denne sijdan.
Gåfsta tager här emoth.
Granby tager här emoth.
Stadz gierdhe.
Kyrk giärde.
Norr engien.
Stoor gierde.
Lill gierdhe.
Carl-stadh möther på denne sijdan.
Gullmyran.
Styminge tager emoth på denna sijdan.
Södher engien.


Geometrice afmädt och uthräcknadt
af undertecknadt pro anno 1687
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.