A17:109                           Notarum explicatio.                                             Tunnor. Cappar. Sommarlass.

   Karby beståår aff 6 hemman, 64 örslandh.
A. Ehna åhretz utsäde uthi kyrkegierde och lillegierde bestar1 aff lerjord
   Samma åhrs uthsäde stadz gierdet af öhrjordh, men neder på       48 tunnor.
   åkern emoth Granby leerjordh,
B. Andra åhretz uthsäde uthi stoor gierdet af leer moo och
   örjord, till                                                                                    58 tunnor.
C. Nyängen består af skiön wall, till
D. Lille ängen äfwen af skiön wall,
E. Söder ängen sammalunda,                                                                                                73 11/13.
F. Gulmyra starrwaldz ängh,
G. Höslag uthi wreeten,
   Till denne by fins ingen timberskoug utan allenast till gierdzle-
   fång och wedebrandh, gränsar in till almeningn, med-
   delmatig2 muhlbete.
1. Erich Ersson, 6 1/2 örsland är gifwet i wederlag till cronann emoth
   een dheel af Rissberga.
   Eena åhrs utsäde,                                                         4 tunnor 28 cappar.
   Andra åhrs uthsäde                                                        5. 28 1/2.
   Åhrligit uthsäde,                                                                                             5. 12 1/4.
   Höslag uthi nyängen,                                                         1 1/2 lass.
             Lillängen,                                                               1 lass.
             Söderängen,                                                          1 1/2.
             Wreten,                                                                   1/2.
             Gulmyra,                                                               2.                                               7 ½.
             Gierdes höö,                                                         1.                                                
2. Nils Olufsson, crone 3/4 dels mantal, 10 1/2 örsland indelt till melitien.
   Ena åhretz uthsäde,                                                          7. 28.
   Andra åhrs uthsäde,                                                         9. 16 1/2.
   Åhrligit uthsäde,                                                                                             8. 29 1/4.
   Höslag i nyängen,
              Lillängen,
              Söderängen,
              Wreten,
              Gulmyra,                                                                                                                 12 3/26.
3. Michel Jönsson, 10 örsland academia hemman.
   Ena åretz utsäde,                                                       7 tunnor 16.
   Andra åhret,                                                               9.   2.
   Åhrligt uthsäde,                                                                                             8.   9.
   Höslagh in alles,                                                                                                                  11 7/13.
4. Hustro Anna Bengtdotter, frelse
   Ena åhrs uthsäde,                                                  11 tunnor 8 cappar.
   Andra åhrs uthsäde,                                               13. 19 cappar.
   Åhrligt uthsäde,                                                                                           12. 13 1/2.
   Höslag in alles,                                                                                                                   17 4/13.
5. Hellbacka herregård possideras 1/2 crono 6 örsland.
    Ena åhrs utsäde,                                                4 tunnor 26 cappar.
   Andra åhret,                                                       5 tunnor 28 cappar.
   Åhrligt utsäde,                                                                                               5.   6.            6 12/13.
   Höslag in alles,
6. Nohregården Jeens Michelsson, 1 mantall crone 16 örslandh.
   Ena års uthsäde,                                                   12 tunnor.
   Andra åhret,                                                         14. 26.
   Åhrligit uthsäde,                                                                                           13.   8.
   Nyängen,
   Lillängen,
   Söderängen,
   Wreten,
   Gullmyran,                                                                                                                          18 6/13.

_______________
1Fel för består.
2Fel för medelmåtig