A17:7b(Karttext:)
Husby skogz täp.
Husby åker och eng möther.
Kohlsta åkergerde möther.
Kalf tompter.
Tompta åker och eng möther.
Goda rör.
Broby åkergärde möther.
Måby.
Tompta qvarn.
Qvarn till no 2, crone.
Här uthan före hafwa Måby och Tompta sin uthmark medh hwar andra tilhopa alt till Kohlsta ägor.
Betess hage till no 1.
Betesshaget till no 2.
Mossa.
Broby skog och uthmark möter här.
Skogz eng till no 1.
Betesshage till no 2.
Ödess åker.
Engzmark till no 2, Backengen kalladt, skogz eng.
Uthmark af små gran skoug.
Hage till 1.
Erlighundra häradz allmenning möther här.
Ödess åker.
Tompta betesshage.
Betesshage till no 1.
Skogz eng till no 2.
Måby tä rån, godt rör.
Betes hage till no 2.
Maren torp.
Torp engen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter instruction swarar
Jacob Braun.