A17:110(Rubrik:)
Raszboo häradh och sochn, Östersta.


(Karttext:)
Nyfle egor mötha här.
Nyfle egor mötha.
Läijsta egor mötha.
Godt rör.
Godt rör.
Hagar.
Skarp Bolsinge egor mötha som på desse och Nyfle egor ähr afgärdatt.
Förment rör.
Torp stufwa.
Oduglig åkermark.
Godt rör.
Torp stufwa.
God vise.
Vret stelle.
Hag täppor.
Ströija egor mötha.
Östersta by.
Hagar.
Godh källa.
Lösa stenar på berg.
Hamp åkrar.
Åhsta egor mötha här.
Godt rör.
Godt rör.
Backe.
Siähl siön.
Godt rör.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in julio anno 1690 af
Jacob Braun.