A17:112b(Rubrik:)
Raszboo häradh och sochn, Hemmingsbohlet medh
Östersta skogz fiell.


(Karttext:)
Trefflinge eller Lejsta skogz fiell förmenes.
Godt och wählsat rör.
redet ähr dess linia.
Moga formena sig komma hij1 in till.
Bolsinge åker och eng stöter här intill.
Ofvansiön.
Denne mossa häfdar Hemingzbo.
Rörbro hwa-rest wisen ähr borta.
Kiär.
Hemmingzbo.
God rödning mark alt ahl skog.
Bolsinge betes-hage som af Östersta ägor instängd ähr.
God rörbro, visen förbränd.
Åhsta skogzfiell möther.
Stentorpet.
Godt rör.
Good tall och granskog.
Torp åkren här innom.
Koomyran god rödningzmark.
Hackrijset, rustningz hemmanetz torp.
Både Moga så wähl som Lenna gård strijda om denne rågång som synes oförgripeligen dem ingen dera till komma.
Vise.
Elfvegärdz skog förmenes här in till stöta.
Lööfskog.
Oduglig mossa.
God rå på en sten ståendes.
Stor sten på en berghäll.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in julio anno 1690
af J. Braun.


__________
1Fel för hijt.