A17:114b(Rubrik:)
Raasboo häradh och sochn, Kräby.


(Karttext:)
Ströija eng mother1.
Österberga eng möther.
Knöss engen.
Westersta egor mötha.
Westersta eng möther.
Möömörckret.
<Ny>fla egor mötha.
Åthskillige engzfiellar på denna platzen andra byär tilhörige.
Österberga egor mötha.
Nygårdz egor Olandz härad mötha uthan wiss skillnadt.
Mosse.
Kråckengen.
Bysens uthmarck.
Elfgärdz eng möther.
Torp till no 1.
Linda som slåss.
No 2 slotter.
Gullungz torpen.
Kräby.
Linda.
No 1 slotter kiär.
Ofvan siönn.
Ströija egor mötha på denna sijdan.
No 3 öde.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Affmätt in october anno 1689 aff
Jacob Braun.
____________
1Fel för möther.