A17:116b(Rubrik:)
Raszbo härad, Kijhls sochn, Ycklinge och Stentorpet.


(Karttext vänstra kartan:)
Forneby egor mötha här.
God vise.
Godt rör på ett berg.
Godt rör i en däld.
Lehna Prestegårdz egor stöta hijt.
Löffskog.
Skogzeng till no 1.
God sten på en berg häll.
Solfbergzröret godt rör.
Godt rör.
Forneby gerde möther.
Edsham-mars egor mötha här.
Röömyran rödningzmark.
Koomyran, godh rödningzmark.
Små tall och granskog.
Kullfallet rör.
Tibble egor mötha.
Vise.
Ycklinge.
Skogzeng till no 3.
Uthmarken af tallskog medh något löfskog ibland.
Stentorpett.
Åhrby egor mötha.
Vise.
Skogzeng till Steen torpet.
Eng till no 2.
God sten.
Kullfallen rå.
Stenrössia med en lijten sten uthi på ett berg.
Godt och stadigt rör.
Åhrby egor mötha här.
Godt rör i en backa.
God sten.
Engeby stöter hijt.
Detta rör ähr wredet uthur des linia.
Godt och wähl satt rör.
Godt rör på en berghäll.


(Karttext högra kartan:)
Kiörlinge egor mötha.
For-neby eng möther på denna sijdan.
Ingvasta egor mötha.
Kiöhlinge engztegar här emellan.
Tibble egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslundh
hwarföre efter instuction swarar
Jacob Braun.