A17:9(Rubrik:)
Ehrlinghundradz häradh, Odensahla sochn
och Wreeta.


(Karttext:)
Kåhlhammars ägor mötha här.
Bromsta ägor mötha här.
Suckunge ägor mötha på denne sidan.
Skogzbacke.
Beteshaga.
Wreeta.
Klapper, moo och gruusjordh.
Samma slagz jord.


Lars Hoffstedtz.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad in februari 1707.
A. A.