A17:11(Rubrik:)
Erlighundra häradh, Odensala sochn, Fransåker.


(Karttext:)
Suckunge egor mötha.
Löfstaholms egor mötha.
Kiär.
Kumbla egor mötha på denne sijdan.
Sochnewäg.
Betesshage till no 1, 2.
Herrsta egor mötha.
Dropsta uthmark möther.
Bysens  uthmark af smått byskee.
Hårdwall.
Fransåker.
Torp.
Brijsta egor mötha här.
Betesshagar.
Hofs egor mötha här.
Hofs engz fiell.
Brijsta fiell.
Dropsta egor mötha här.
Arnberga eng möther.


(Under skalan:)
Scaal ulnarum.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
förden skull efter unfången instruction
swarar Jacob Braun.