A17:13(Rubrik:)
Erlighundra häradh, Odensala sochn, Hoff.


(Kartext:)
Fransåkers egor mötha här.
Gott rör.
Dropsta åker inom rå gången, gott femstena rör.
Dropsta egor mötha på denne sijdan.
Hoff.
Hage.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter instruction swarar
Jacob Braun.