A17:15b(Rubrik:)
Erlighundra härad, Odensala sochn, Rickeby.


(Karttext:)
Ledingenäs mother1 på denna sijdan.
Hargz egor mötha på denna sijdan.
Ödes åker gammal.
Hage till no 4 nyss afswediat.
Beteshage till no 1.
Rickeby.
Hage till no 2.
Torp.
Skogzbacke.
Kalftompter.
Tall och granskog hafwer waret åker i gamla tijder.
Myrby egor mötha här med Fiellstufwan.
Gammal ödes åker.
Torpet Pipan.
Söderby egor mötha här.
Engz elller starr-hamaren.
Ödes åker.
Nyss afswediat till hage no 4, 5.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslundh
hwarföre efter instruction swarar
Jacob Braun._________________
1Fel för möther.