A17:17a(Rubrik:)
Erlighundra härad, Odensala sochn, Bromsta.