A17:17b(Karttext:)
Högråhn ståendes på ett lij-tett berg med 2 stora stenar underlagd, godt och wähl omskohlat.
Hofwa egor mötha här.
Kullfallet vise.
Afwundz kärret.
Berga egor mötha på denne sijdan.
Några stenar hoplagde kallas röör.
Kohlhammars egor mötha.
Liten sten.
Egell kärret.
En god vise ståendes på en steen.
Wreta egor mötha.
Bysens beteshagar.
Liten vise.
Ödes åker tallmoo.
Suc-kunge egor mötha.
Kyrkewäg.
Linda sijd-ländig.
Hage till no 1.
Bromsta by.
Hagar åkermark.
Runstenar.
Uthjordens hage.
Hassellbacke.
Ista egor mötha.
Hård wall.
Små starbottn.
Kumbla egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslundh
som efter instruction swarar Jacob Braun.


(Under ramen:)
Reviderat in november 1744
för jämföring emot 1691 åhrs
förrättade skattläggning öf-
wer ofwannämde 2:ne hemman
hwarthera á 6 öresland.