A17:21b(Karttext:)
God vise.
Kiöhlinge siön.
Öster Kåhl-hammars egors mötha här.
Hage till no 1.
Hage till no 2.
Kragsta eng möther
Storengen.
Förment rör efter häfden.
Kåhlhammar.
Hage till no 1.
Hage till no 2.
Soldate torp.
Hage till no 2.
Myrengen.
Godt rör.
Hage till no 1.
Uthmark, smått byske.
Löfstaholms egor mötha.
Godt rör.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in julio anno 1690
af J. Braun.