A17:23(Rubrik:)
Erlighundra härad, Odensala och Husby sochnar, Ekalla.


(Karttext:)
Dropsta egor mötha.
Dropsta egor motha1 har2.
Arnberga egor mötha
Landzwägen till Upsala.
Sidlän-dig linda, oduglig.
Skogzbacke.
Beteshage, Strupen kalladt.
Öhlsta hage möther.
Mijhl stolpe.
Sidländig åkermark, oduglig.
Ekalla gårdh.
Ekalla torp.
Beteshage.
Landzwä-gen till Stockholm.
Sunveda egor möther som emot Steninge engen wist skillnadt hafwa.
Gammal sijdländig linda, oduglig.
Små tall och granskog.
Märsta egor mötha.
Skogzbacke.
Ödes åker.
Kiär duglig till att rödia.
Beteshage till gården.
Hvalsta egor mötha på denna sijdan.
Bysens uthmark.
Steninge gård.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Tors-
lund fördenskull efter unfången
instruction swarar Jacob Braun.


___________
1Fel för mötha.
2Fel för här.