A17:26Litter.                 Notarum explicatio.              Tunnor. Cappar.  Åhrligt.  Sommar.
                                                                                                        uthsäde.  lass.
                                                                                                                      höö.
   Tarff består af 3 hemman á 42 öreslandh.
A. Åker i wästra gierdet af leer och mulljordh,                 45. 13.
   Ibidem moojordh,                                                          9.
   Obruukat åker sidlandt1 oduglig,                                   7.   7.
                       Giör tillhopa,                                           61. 20.
B. Det andra åhret i östra gierdet af leerjordh,                 47. 12.
   Moojordh,                                                                    4.   8.
                       Giör tillhoopa,                                         51. 20.
C. Ängarna, siöängen af starr och skiönwall,                                                             60.
D. Must ängen af hårdhwall,                                                                                     12.
E. Låtterängen af starr och fräkenbotn,                                                                     70.
                        Giör tillhopa,                                                                                  142.
   Uthmarcken ringa till knapt gärdzle och weddbrandh, muhlbethe
   swagt mellan bergen. Fiske lijtet i Tarfbosiön.
                    Grannarna.
No 1, 4. Sammanlagt Anders Mattzon, skattehemman á 18 öresland
   Åker dhet ena åhret af leer och mulljordh 10 tunnor 14 5/7 cappa,
   moojordh 3 tunnor 27 3/7 cappa, det andra åhret leerjordh 20 tunnor
   9 5/7 cappa, mojordh 1 tunna 26 2/7 cappa, blifwer åhrliget uthsädhe,   22. 13 1/4.
   Ängen alles till,                                                                                                      60 6/7.
No 2. Pähr Mattzon, frällsehemman afstådt i byte till cronan från hans
   exellentz herr Gyllenstolpe á 8 öreslandh.
   Hafwer åker det ena åhret af leerjordh 8 tunnor 20 16/21 capar, moo-
   jordh 1 tunna 22 6/7 cappa, andra åhret af leerjordh 9 tunnor
   16/21 cappa, moojordh 25 19/21 cappa, blifwer åhrliget uthsädhe,          10.   3 1/7.
   Ängh in alles, till                                                                                                     27 1/21.
No 3. Academiens befallningzman Klint bruukar á 16 öreslandh.
   Åker det ena åhret af leerjordh 17 tunnor 9 11/21 kappe, moojordh 3 tunnor 13 5/7.
   Det andra åhret af leerjordh 18 tunnor 1 11/21 cappa, moojord
   1 tunna 19 17/21 cappa, blifwer åhrliget uthsädhe,                                20. 11 2/7.
   Ängh in alles, till                                                                                                     54 2/7.

NB. Denne charta är corrigerat effter dhe der öfwer 1707 giorde observationer
   samt concept chartan som man med denne renoverade jembfördt.

______________
1Fel för sidländt.