A17:27b(Rubrik:)
Erlinghundratz härad, Knifsta sochn och
Sährsta herregårdh.


(Karttext:)
Små granskough.
Grilleby tager emoth på denne sijdan.
Små granskough.
Walloxen.
Leerjordh.
Ängby tager här emoth.
Lill engien.
Moo och swart mylla medh sandjordh iblandh.
Ler jordh.
Träägården.
Ler och mojord.
Tallmojordh.
Tarff tager här emoth.
Stoor engien, skiön och starr-wallz engh.
Leer jordh.
Walloxen.
Knifsta tager emoth på denne sijdan.


Geometrice afmädt och uth-
rechnadt af under tech-
nade pro anno 1688.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.