A17:30a(Rubrik:)
Ehrlinghundra häradh, Ahlsicke sochn och Tagsta.