A17:32b(Karttext:)
Märsta egor mötha här.
Torp.
Milstolpe.
Godt rör.
Vise.
Wahlsta egor mötha.
Hage till no 2.
Hagstelle till no 3.
Sö-der-by egor mötha.
Hagstelle till no 1.
Ödesaker1.
Brijsta.
Hage.
Hagar.
Brista torp.
Löns-wijk med Steninge egor mötha.
Landzwägen till Stockholm.
Betesshage till torpet.
Torp.
Bysens uthmark af god skog.
Betess hage till heela byn.
Ödess åker oduglig.
Godt rör.
Godt rör.
Vise.
Krokesta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter unfången instruction
swarar Jacob Braun.


_____________
1Fel för ödesåker.