A17:36b(Karttext:)
Rijs-bärga herre gårdz ägor möther på denna sida.
Lunbyy siöön.
Sättran.
Steensta ägor tager emoth på denne sijdan.
Hullder engien.
Wahlby tager här emoth.
Skien engien.


Geometrice afmätt och uthrächnadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.