A17:38(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Huszby sochn och
Måszebohls torp.


(Karttext:)
Siglinghe herre gårdh tager här emot.
På dennea kanten 1/2 mihl lång skog till råån.
Här ähr 1/4 mihl till råå, godh skough.
Wddnääss möther på denne sijdan.
Lillkiere.
Quarn kiere.
En hallf mihl till råå wäggien.
Swidia.
Öster giärdhe.
Betzhaga.
Betzhaga.
Lillengien.
Abrahams by tager här emoth.


Geometrice afmädt och uthrächnadt
af undertecknadt pro anno 1687
J. Strandman.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.