A17:39                                 Notarum explicatio.

   Måsbolz torp abalienerat cronehemman, hafwer.
A. Ena års uthsäde uthi oster1 gierde af leer och mojord, 2 tunnor 14 2/3 cappar.
B. Andra ahretz2 uthsäde i wästergierde af samma
   jordmon,                                                                     2.  27 3/7.
                   Åhrligt uthsäde,                                                              2. 21 1/21.
C. Höslag i lillängen siönwalsäng, till                               3 1/2 lass.
D.  Qwarnkierre måswalsäng, till                                    3 lass.
E.  Kierre starwals äng,                                                  3.
F.  Dito på åkerenerna,                                                  1 1/2 lass.                     11 1/2.
   Till denne gård finnes god skoug både till timber och
   annan nödtorfft sampt gott muhlbete.
   Finnes och nordarn denne gård een siöö Holmsiön
   benembd hwaruthi wore gått fiskerij med noot, nätt
   och catissor, om dhe som hemmanet åboo hade medell
   sådant inrätta.

______________
1Fel för öster.
2Fel för åhretz.