A17:40(Rubrik:)
Långhundratz härad, Huusby sochn och Båhlstaby.


(Karttext:)
Yskaftröre.
Denne ähr en allena steen ey mykit stoor.
Denne wijse ähr een ahln lång.
Skiön sten wähl setter.
Röret ofwan wägen när man går till högråå.
Ändbärga.
Miöhlsta tager här emoth.
Mählby.
Skåhl-hambra.
Ändbärga räcker in till högråå.
Denne skough beståår af små tall och granskough och bargländt1 landh.
Bärghon.
Åby ägor tager emoth på denne sijdan.
Betzhagar.
Beteshaga.
Stoor stens röre.
Ändbärgha tager emoth på denna sijda.
Stoor engien.
Stoor och lill engien ähre tillhoopa.


Geometrice afmädt och uthrech-
nadt af undertechnade pro anno 1688
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

___________
1Fel för bärgländt.