A17:41                     Notarum explicatio.

   Båhlsta by består af 4 hemman, 20 örsland.
A. Ena åhrs uthsäde uti wästergiärde af moo och örrjord,        30 tunnor.
B. Andra åhrs uthsäde i östergierde af mojord,                       14 tunnor 9 1/3.
C. Swartmylla,                                                                        6 tunnor 9 1/3.
D. Örr och swartmylla,                                                            7 tunnor 14.
                                                                                             28.
E. Hööslag uti stoorängien,                                                       41 lass.
   Uthi lillängien höslag til hårdwall,                                            31 lass.
1. Peer Mattson, 5 2/3 örsland, ena åhrs utsäde i wästergierde, 8 tunnor 16.
   Andra åhrs dito uti östergiärde,                                             7 tunnor 29 13/15.
                          Åhrligt uthsäde,                                                                     8.  6 13/15.
   Hööslag uti stoor ängien,                                                        13 lass.
   Uthi lillängien,                                                                           9 lass.                          22.
2. Anders Erichsson, 1 mantahl skatte 7 örsland.
   Ena åhrs uthsäde i wästergiärde,                                             10. 16.
   Andra i östergiärde,                                                                 9. 25 3/8.
                         Åhrligt uthsäde,                                                                    10.  4 11/16.
   Hööslag uti stoorängien,                                                           14 lass.
   Uthi lillängien,                                                                           11 lass.                         25.
3. Anders Mårtzon, crono 1 mantahl 7 1/3 öresland.                                        10.  4 11/16.
   Ena åhrs uthsäde i wästergierde,                                            11 tunnor.
   Andra i östergiärde,                                                              10 tunnor 8 8/15.
                          Åhrligt uthsäde,                                                                    10. 20 4/5.
   Hööslag i stor ängien,                                                              14 lass.
   Uthi lillängien,                                                                          11 lass.                          25.
   Finnes och til denne by små hagar och wretställen som ey äre
   af något wärde.
   Här finnes ingen notabel timberskog uthan allenast små tall
   och granskoug sampt til gärdzlefång och wedebrand.
   Medelmåttigt muhlebethe.