A17:42a(Rubrik:)
                                     Husbylånghundra.
Huszbylånghundra härad och sochn, Måhlsta.