A17:42b(Karttext:)
Åthskilliges byars uthfiäls egor mötha alt effter bäcken.
Quarn.
Quarnbohlet.
God vise.
Hage.
Åhengen.
Lochsta skogh möther
Kulfallen vise.
Bysens uthmark.
Engz halsen.
God och wählsatt vise.
Tomsättran.
Tarfs egor mötha på denna sijdan.
Gubbmåssen.
Godh vise.
Skarp engen.
Rörbro på ett berg ståendes men visen ett stycke der ifrån kastadt.
På denne platz skulle wara rör som nu intet igenfans.
Slott hage.
Vise.
Hage beriog mark.
Betes hage.
Måhlsta by.
Ödes aker1.
Lochsta gerde möther här.
Hage.
Tarfz gerde möther.
Aby2 mö-ther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslundh
hwarföre efter instruction swarar
Jacob Braun.

_________________
1Fel för åker.
2Fel för Åby.