A17:44(Rubrik:)
Långhundra härad, Gottröra sochn, Gottröraby (Lilla).


(Karttext:)
Shasby egor mötha.
Uthmarken tager här emot till byn.
Betes hage till no 2.
Betes hage till no 3.
No 1, hage.
Trosta egor mötha.
No 1, hage.
Gottröra by (Lilla)
Landzwagen1 till Upsala.
Stora Gottröra egor mötha.
Ricke by egor mötha.
Akerby2 eng.
Linbarga3 krogz egor mötha.
Sank oduglig mark.
Håsta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in junio anno 1688
af Jacob Braun.

________________
1Fel för landzwägen.
2Fel för Åkerby.
3Fel för Linbärga.