A17:46a(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Gottröra sochn och
Skahlhambra by.