A17:48b(Karttext:)
Diursby eller Johannesbergz ägor mötha på denne sidan.
Åkerby ägor mötha på denne sidan.
Stor engen.
Häradzråån.
Tiäran i Estarne sochn möther.
Swart engen.
Klapper jordh.
Betes haga till no 4.
Bråwalle.
Ler jordh.
Öster Rickeby.
Gruus jordh.
Ler jordh.
Gruus jord.
Ängh.
Fiskar torpet.
Lindberga skogz fiäll möther här.
Huffwudskalleråån.
Denne skogh består af tall och gran.
Betes haga till no 1.
Malmby ägor mötha här.
Betes haga till no 2.
Axeluall.
Beteshaga till no 4.
Äng.
Äng.
Ottern lacus.


Lars Hoffstedtz.
Wid pass åhr 1690.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.