A17:50(Rubrik:)
Långhundra härad, Gottröra sochn, åthskillige
byars åcker och engz fiellar.


(Karttext:)
Gottröra egor mötha.
Rickeby egor mötha.
Linbärga krogen.
Håsta egor här emellan.
Linbärga betes hage.
Håsta egor möthe.


(Beskrivning:)
Fölliande åker och engz fiellar lyda till hwar by som
efterföllier, nembligen.

A. En åkerfiell som ligger öde hörer Linbärga till.
B. Dito engz fiellar till Linbärga som äre specificerade
C. Åkerfiellar till stora Åkerby,  }
D. Dito engz fiellar,                    }    specificerade folio 56.
E. Lilla Åkerbys åkerfiell, }  om 2 tunland
F. Dito engz fiellar,           }  af godt hårdhwalss höö till 18 sommar lass.
G. Engz tegar Lunda tilhörige.
H. En engz fiell som hörer Tarf till.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in september anno 1688
af
Jacob Braun.