A17:52(Rubrik:)
Långhundra härad, Nertuna sochn, Linberga fiell.


(Karttext:)
Meetsiön.
Ekebyholms egor i Rim-bo sochn möther.
Johannesbergz egor mötha.
Gran och tallskoug till timber tienlig.
Torpet Esmans bots1 egor mötha.
Kiärret.
Rickeby egor mötha.
Torpet.
Lööfskog på detta stellet.
Granskog till timber.
Segerbohls egor mötha.
Malmby egor mötha.
Grinrån.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in julio
anno 1688 af Jacob Braun.


_____________
1Fel för Esmansbols?