A17:60(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Korsta sochn och Skarpsundby.


(Karttext:)
Bålsta egor på denne sijdan.
Stor Sönderby tager här emoth.
Bärgh och steenar  medh små skough iblandh.
Mojordh med sand emoth backarna.
Skarp Sundby.
Leerjordh.
Mojordh.
Fogel Sången möther på denne sijdan.
Fogel Sångz åker detta.
Sand jordh.
Mojordh.
Ler jordh.
Moojordh.
Sand jordh.
Moojordh.
Fogelsången.
Lerjord.
Mojordh.
Små gran och tallbuskar.
Lill engien.
Betzhaga.
Roosta uthi Sämming-hundratz häradh tager emoth.
Stoor engien.
Sahlby proxome.


Geometrice afmädt och uthreh-
nadt af undertechnade pro anno 1688
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.