A17:61                              Notarum explicatio.

   Skarp Sunby består af 3 hemman, 31 örsland, i gamla chartan 32 örsland.
A. Hafwer ena åhrs uthsäde uti norrgiärde af örr, gruus och moo ibland,  3 tunnor 16.
B. Sandjord,                                                                                          4. 16.
C. Leerjord,                                                                                        10.
D. Moojord,                                                                                          6.
E. Andra åhrs uthsäde uti södre giärde af moojord och gruus ibland,     16.
F. Moo och sandjord,                                                                            6.
G. Fågelsångz åkerfiällar är uthaf utsäde, til                                             6.
                         Ängierna.
H. Stoor ängien består af hårdwall lijtet starr ibland, til                      44 lass.
J. Lille ängien af dito wall,                                                                14 lass.
                        Granarna.
Öfwerst Johan Fåhrbusens hemman, 11 örsland, i gambla chartan 10 öresland.
   Hafwer ena åhretz uthsäde,                                                  8. 16 16/31.
   Andra åhretz dito,                                                                8. 24 24/31.
                        Åhrligt uthsäde,                                                                       8. 20 20/31.
   Hööslag i stora ängien,                                                               16 lass.
   Dito lilla ängien,                                                                           5 lass.                           21.
2. Cronogården, 1 mantahl 14 örsland, i jordebooken 13 oresland1, skattehemman,
       nu skattewrak.
   Hafwer ena åhrs uthsäde,                                                      10. 26 26/31.
   Andra åhrs uthsäde,                                                                9. 29 29/31.
                         Åhrligt uthsäde,                                                                    10. 12 25/31.
   Hööslag uti stoorängien,                                                          20 lass.
   Dito lill ängen,                                                                           7 lass.                             27.
3. Hemmanet, 6 örsland, i gambla chartan 7 öresland.
   Hafwer ena åhrs uthsäde,                                                         4. 20 20/31.
   Andra åhrs utsäde,                                                                   4.  8 8/31.
                         Åhrligt uthsäde,                                                                      4. 14 14/31.
   Hööslag uti stora ängien,                                                             8 lass.
   Dito lillängien,                                                                            2 8/11.                             10 8/11.

   Til denna by finnes ingen skoug utan allenast något smått
   byskie uti beteshagan och åkerbackan. Intet muhlebete för-
   utan beteshagen och den åhrwägen i täde2 ligger.
4. Nyby åckerfiällar, kallas i gambla chartan uthiordh, om 2 öresland.


_______________
1Fel för öresland.
2Fel för träde.