A17:62a(Rubrik:)
Långhundra härad, Korssta sochn, Sunnerby.