A17:64(Rubrik:)
Långhundra härad, Korszta sochn, Kull.


Litter.              Notarum explicatio.                                     Åhrligt.    Eng.
                                                                                                uthsäde.  sommar.
                                                                                                               lass.
                                                                                       tunnor. cappar.
   Kull består af 1/4 cronohemman och indelt till augmentz heman
A. på          rusthåll, hafwer uthsäde det ena åhret
   af mäst skogzjord och moojord, till                            4. 16.
B. Det andra åhret af sama jordmohn af lijka uthsäde,
                                            så att åhrligen blifwer,                    4. 16.
C. Engen af merendehls hårdwall, innehåller 5 1/4 tunlandz widd,
   kan berächnas i medellmåttige åhr, till                                                 10 1/2.
   En beteshage af något lijtet gerdzlefång, intet muhl-
   bete på des ägor, lijtet fiske i Hälgösiön och inga
   andra lägenheter.


(Karttext:)
Nibbla egor mötha här.
Hälgöö siön.
Instängt af engen, oduglig mark.
Lilla Beenhammars egor mötha på denna sijdan.
Kull.
Nybbla och Kull tillsammans.
Beteshage till Kull.
Gammal rijsshag.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.