A17:70a(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Lagga sochn och
Kaaszby härregård medh Åhhby.