A17:70b(Karttext:)
<  >ger här emoth.
Nyträgårdz torpet.
Kiäplan.
Mosijlag.
Fröölunda.
Stoor engien.
Öffwer Kiäplan.
Hoofslagars torpet.
<   > ägor tager här wijd.
Hästhagen.
Gambal Tägårdz1 torpet.
Biörklundz torpet.
Betzhaga.
Kashägen.
Norrgiärde.
Trää-gården.
På denne sijdan möther Prestebordhet uthi samma sochn.
Söder giärde.


Geometrice afmädt och uthrachnadt2
af undertechnadt pro anno 1687
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

____________
1Fel för Trägårdz.
2Fel för uthrächnadt.