A17:71                  Notarum explicatio.

A. Kaasby och Åby hafwer ena åhrs uthsäde uthi nor gierde
   af god leer och klappurjord, til                                         48 1/4.
B. Andra åhretz uthsäde uthi söder gierde af samma jord-
   mån,                                                                               52 1/4.
                           Blifwer åhrligt uthsäde,                                         50.   8.
E. Ähr och hööslag till denne herregård in alles men mäst starwall,                      400.
        Grindtorpet,
        Biörklundz torpet,                            Ena åhrs uthsäde af leer, klap-
        Gamla trägårdz torpet,                     per och mojord till dessa
        Mosi lagh,                                        torpen,               9 5/7 tunna.
        Öfwer Kiäplan,
        Kiäplan,                                           Andra åhrs uthsäde
        Ny trägårdz torpet,                           af samma jord,   9 5/8 tunna.
        Frölunda torpet, 
        Hoffslagars torpet,
             Åhrligt uthsäde,                                                                    9. 21 3/7.
   Angiarne1 till desse torpen äre ganska ringa, kan blifwa
      in alles,                                                                                                         36.

   Till denne herregård finnes godh skoug som är eek,
   hassell, biörk, green2 och tallstrecken sig een lijten
   1/2 mihl uthi nordosten, meddelmåtigt mulbete.

_______________
1Fel för ängiarne.
2Fel för graan.