A17:72b(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Lagga sochn, Åhrby
by.


(Karttext:)
På denna sijdan möter Huusby uthi samma sochn och häradh.
Finsan.
Huusby engh.
Betzhaga.
Wäster och norgierdhe.
Wäppeby uthi samma sochn och häradh möther på denne sijdan.
Siöö engien.
Östuna siöön.
Södher gierdhe.
Betz haga.
Betz haga.
Betz haga.
Torpet.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Geometrice afmädt och uthräcknadt
af undertechnadt pro anno 1687
J. Strandman.