A17:74a(Rubrik:)
Långhundrat häradh, Lagga sochn och Säby by.