A17:74b(Karttext:)
Lösta möthr på denne sijda.
Laggfiärdhz engien.
Nårrby engh.
Stoor hagan.
Kiäär och morass myckit sumpigt.
Är denna byssens muhlbete.
<  > medh sinna ägor på denna sijdan.
Betz hagar till hella byen.
Swälltan benembd.
Herre gård tager her emoth.
Slåtthagarna.
Stoorengien.
Grof sanjordh.
Örrkullen.
Högbyy åker gierde möther på denne sijdan.
Kyrkby möther här.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Geometrice afmädt och uthrächnadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.