A17:78b(Rubrik:)
Långhundradtz häradh, Östuna sochn och byy.


(Karttext:)
Östuna siön.
Skogz backe.
Tisslinge egor mötha här.
Gerdes backe.
Klockare gården.
Genom skog eld afbrändt.
Hage till byn.
Sijdländt mark som waret brukat för hage.
Östuna kyrcka.
Östuna gårdh.
Wäppeby egor mötha på denna sijdan.
Kalftompter.
Olunda egor stöta hijt.
Ödes åker.
Rinnande källa.
Duglig åker mark.
Bywäg.
Wexlig skog af tall och gran.
Eggeby egor mötha här
Ödes åker.
Sanck puss.
Ödes åker.
På detta stellet hafwer klåckaren en åker om 1/2 tunland.
Gerdes backe.
Sid mark.
Ödes åker.
Hage.
Sanckt kärr fult med ahlskog.
Kyrkwäg från Eggeby.
Rack källan.
Ödes åker.
Tall och gran skog.
Ung tall och granskog.
Hällby egor mötha.
Hela denna mark ähr genom skogz eld af bränd.
Osthambra2 gerde möther.
Aker1 mark.
Stora landzwägen till Gottröra.
Detta stycke hafwer Åhsby af långliga tider haft innom rågången.
Capellans eller klåckare fiellen.
Åhsby egor mötha.
Åkermark.
Godt femstena rör.
Östhambra skogzfiell möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692 af Jacob Braun.


_____________
1Fel för åker.
2Fel för Östhambra.