A17:80(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Östuna sochn och
Brunby by.


(Karttext:)
Lång myr kiäret.
Wrååby uthi Knijfsta sochn sampt Trunsta ägor uthi samma sochn tager her emoth.
Långmyran.
Morby uthi Lagga sochn tager här emoth.
Marme i Lagga sochn möther på denne sijdan.
Wallox Säby herre-gårdh proxime.
Swartbo gierdhe.
Skougzbacka.
Wasel engen.
Brunby wijken.
Siöö engien.
Waloxen.
Grijkeby1 i Knijffsta sochn och Erlingzhundrat häradh möther på denne sijdan.
Nääsudde.


Geometrice afmät och uthrecknadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för Grijdeby?