A17:118a(Invikta flikar:)
Örkulla rewiderad för skattläggning
och befunnen sådan som memorialet
utwisar.