A17:118b(Rubrik:)
Rasbo härad, Kijhls sochn, Orrbohl, Millanbohl
och Öhrkulla.


(Karttext:)
Hälgby egor mötha
Edeby eng möther.
Edeby gärde möther.
Orrbohl.
Linda.
Hälgby egor på denna sijdan.
Hälgby eng möther.
Linda.
Millanbohl.
Tibble eng möther.
Linda sijdländig.
Lin-da.
Nyckel-bohls egor mötha.
Öhrkulla.
Rasbo Preste-gårdz ägor stöta hijt.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob
Torslund hwarfore1 efter instuc-
tion swarar Jacob Braun.

_____________
1Fel för hwarföre.