A17:122b(Karttext:)
Kiöhlinge egor mötha.
Skogz engiar af Ingwasta egor.
Olandz häradz allmmening möther på denne sijdan.
Kiär oafrögt.
Kiöhlinge egor motha1.
Hycklinge egor mötha.
Ingvasta egor mötha på denne sijdan.
Länsmansbohlet.
Hage der till.
Forneby egor mötha.
Åkergerderne.
Skallerbohlet 1/4 hemman.
Ung tallskog, godh betessmark.
Kärr.
Engen der till.
Hycklinge eng möther.
Åhrby egor mötha.
Tibble by.
Hage till no 11.
Oduglig mark.
Klåcka-re gården.
Kijhls kyrcka.
Åkergerderne.
Eng.
Borstbohlet 1/4 hemman.
Hälgby egor mötha.
Haga till Borst-bohlet.
Edeby egor mötha <här>.
Sijdlän-dig linda.
Hage till no 9.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in september anno 1690 af
Jacob Braun.________________
1Fel för mötha.