A17:122c(Karttext:)
Eng der till.
Åkergärderne.
Rafvalsbohlet 1/4 hemman.
Åkergärdet.
Eng der till.
Wallby egor mötha.
Hälgby eng möther.
Bergog mark med ung tall och något granskog.
Mellanbohls egor mötha här.
Östanåh.
Nyckelmossen.
Kotter mossen.
Westersta medh Nyckelbohls egor mötha.