A17:126b(Karttext:)
Grötbohl som på Gråmunkehögas ägor afgärdat ligger, möter här in till.
Funbo siön.
Wreet stelle till no 1.
Torp.
Högetomptz wreet och hagstelle.
Gråmunke-höga egor mötha på denna sijdan.
Wreet stelle till no 2.
Torp.
Åker mark.
Krisslinge egor mötha här
Krisslinge aker1 wret här inom.
Små granskog.
Högtomptz hage.
Prestegårdz gerde stoter2 hijt.
Krisslinge eng möther.

Prästegårdz gerde möther.
Krisslinge åkergerde möther.
Prestegårdz eng möther.
Bökesta.
Krisslinge.
Broby egor mötha.
Högtompta.
Funboo siön.
Krisslinge fiell.
Sunby gerde och egor mötha.
Kyrkwäg.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692 af Jacob Braun.


_______________
1Fel för åker.
2Fel för stöter.