A17:128c(Karttext:)
Wägen till Funbo kyrka.
Gunsta och Boda eng möther.
Skällero1 eng, Labruan kalladt.
Skällerö eng.

________________
1Fel för Skällerö.