A17:130b(Karttext:)
Ett stort ansenligt rör.
Frötuna egor mötha.
Tall och granskog.
Godt ror1 på ett berg.
Funbo siön.
Långlöth, öde brukas for2 hästhage.
Piparbohlet.
Fäll haff.
Af swediat mark.
Lindwreta torpet.
Biörckulla.
2/4 af Götarna här innom.
Hage.
Här in till samanfogas den öfrige Halleqwedz rågång med de 3 torpen.
Hållby och Nyby åker och eng här uthan före.
Hage.
Humble gårdh.
Ladu gård.
Halleqved gård.
Qvarn.
Kalf hage.
Betes hage.
Sunby egor mötha.
Landzwägen till Upsala.
Stora landzwägen till Rosslagen.
Åkermark brukas för hage.
Nys uptaget till åker odugligt.
Broby eng möther.
Skällerö tilhörigt alt efter den röda illumunerade linien.
Fogelsångztorpet.
Kielltorpet.
Här uthan före ähr ung skogzmark alt till Bredz giärde tager wedh.
Kallass i dom-brefwet Hällby teg.
Halleqwed och Skälleröd ense om desse rör.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.


__________________
1Fel för rör.
2Fel för för.